Rekrutacja – pytania i odpowiedzi

PYTANIA, KTÓRE SĄ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ

 KANDYDATÓW DO PRACY W OPIECE W NIEMCZECH

 

 

 1. Czy otrzymam pracę bez znajomości języka niemieckiego?
  Mamy oferty pracy dla opiekunek osób starszych bez znajomości języka. Łatwiej zdobyć pracę, jeżeli opanuje się język w stopniu podstawowym. Proponujemy śledzenie naszej strony internetowej z ofertami pracy.
 2. Jak długo będę czekać na ofertę pracy?
  Najszybciej na pracę jako opiekun osoby starszej w Niemczech mogą liczyć osoby znające w stopniu średnim i dobrym język niemiecki oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego rodzaju pracy. Nie zależy to od nas, po prostu takie są oczekiwania naszych klientów. Dla nas najważniejsze jest doświadczenie i umiejętności opiekunki, niemieckie rodziny na pierwszym miejscu wśród kryteriów doboru do pracy stawiają jednak stopień znajomości języka niemieckiego. Zapewniamy, że zgłoszenia wszystkich kandydatów rejestrujemy w bazie danych i starannie monitorujemy je pod kątem doboru oferty pracy zgodnej z oczekiwaniami opiekuna. Jeżeli mamy dopasowaną ofertę, przedstawiamy ją nawet w kilka dni po zgłoszeniu się kandydata do pracy.
 3. Czy mogę wybrać terminy, w których chcę pracować?
  Tak. Już na etapie rekrutacji pytamy, w jakim terminie kandydat chce podjąć pracę i na jak długo. Osoby, z którymi podpisujemy umowy podają nam swoje wolne terminy, do których staramy się w miarę możliwości dopasować oferty pracy. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania naszych współpracowników z idealną dokładnością. Uzgadniane terminy wynikają przede wszystkim z możliwości rynku pracy, a więc od terminów określonych przez klientów.
 4. Jaki jest najkrótszy okres pobytu na zleceniu?
  Nasi niemieccy klienci oczekują, że kontrakt na pracę u osoby starszej będzie trwał 2-3 miesiące. Zdarza się też praca na zastępstwa, na zlecenia na krótkie okresy, nawet 2-4 tygodniowe. Pierwszeństwo w otrzymaniu takich ofert mają opiekunowie i opiekunki, którzy mają przynajmniej 6-miesięczny staż współpracy z naszą firmą.
 5. Czy mogę wybrać rejon Niemiec, w którym chcę pracować?
  Tak, jak najbardziej, można nawet określić nazwę miasta, w którym chcemy podjąć pracę. Wiąże się to z wydłużonym okresem oczekiwania, ponieważ spływają do nas oferty od klientów z terenu całych Niemiec. Nie mamy wpływu na to, czy w dogodnym dla opiekunki czy opiekuna osób starszych terminie będzie wolna oferta w konkretnym mieście.
 6. Ile mogę zarobić w pracy w opiece?
  Wynagrodzenie na poszczególnych ofertach pracy zależy głównie od stopnia trudności oraz znajomości języka niemieckiego. Najniższe oferowane przez nas stawki „na rękę” wynoszą 1000 euro dla osób z podstawami znajomości języka niemieckiego, a najwyższe 1700 euro netto. Pamiętaj, że opłacamy składki do Niemieckiej Kasy Chorych!
 7. W jakiej walucie otrzymam wypłatę i kiedy? Mogę dostawać pieniądze w EUR?
  W umowach wartość wynagrodzenia określona jest w walucie EUR. Wypłata może być przesłana na konto w walucie euro lub w złotówkach. Decyzję o wyborze waluty wypłaty podejmuje opiekun-opiekunka. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać wynagrodzenie w złotówkach, do przeliczenia euro na PLN przyjmujemy średni kurs euro z Tabeli A NBP z ostatniego dnia miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie. Naliczenia płac i przelewy realizujemy maksymalnie do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu zlecenia. Jeżeli opiekunka lub opiekun potrzebują zaliczki przed terminem wypłaty, jest to możliwe.
 8. Czy muszę przyjechać podpisać umowę do firmy?
  Zapraszamy na podpisanie pierwszej umowy do biura. Bardzo chcemy przedstawić się osobiście naszym nowym współpracownikom i poznać ich. To buduje zdecydowanie lepsze relacje w codziennej pracy, niż przesyłanie dokumentów pocztą czy przez e-mail.
 9. Czy muszę sam/sama szukać zmiennika/zmienniczki?
  Absolutnie nie. Nasza firma nie jest pośrednikiem, jesteśmy przedsiębiorstwem świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych m.in. w Niemczech i utrzymujemy odpowiedni poziom zatrudnienia. Naszym zadaniem jest utrzymanie ciągłości opieki i nie przerzucamy tego obowiązku na współpracowników.
 10. Czy jestem ubezpieczona podczas pracy w Niemczech? Kiedy otrzymam kartę “Gesundheitskarte”?
  Wszyscy współpracujący z nami opiekunowie są ubezpieczeni w niemieckim systemie ubezpieczenia społecznego i przysługują im na terenie Niemiec takie  świadczenia jak obywatelom Niemiec. Kartę “Gesundheitskrte” otrzymasz na okres od dnia zawarcia z nami umowy.

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu proponowania mi ofert pracy w tej i przyszłych rekrutacjach w charakterze opiekuna przez firmę SenioDi Pflege Brygida Więcek z siedzibą w Gogolinie (47-316) przy ul. Strzebniów 12, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (dalej RODO). Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania. Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie e-maila na adres: biuro@seniodipflege.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę SenioDi Pflege Brygida Więcek z siedzibą w Gogolinie (47-316) przy ul. Strzebniów 12 będącym administratorem danych osobowych dla celów kontaktowania się ze mną drogą elektroniczną lub telefonicznie dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na udostępnianie wspomnianych danych podmiotom współpracującym lub powiązanym z administratorem danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (dalej RODO). Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania. Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie e-maila na adres: biuro@seniodipflege.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.